сагсанд амжилттай нэмэгдлээ

БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ЧАНАРЫН ГЭРЧИЛГЭЭНҮҮД

By 6- 27, 2019Будаа

Түүхий эд нийлүүлэгч Нийгата Ношо ХК нь олон улсын ISO22000-ийг нэвтрүүлээд байгаа бөгөөд бид мөн бүтээгдэхүүний чанар, үйлчилгээгээ улам сайжруулахаар олон улсын стандартыг хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна.

2015 онд бид монгол улсын оюуны өмчийн газраас Sunrice брэнддээ барааны тэмдгийн гэрчилгээг гардаж аваад байна.